Ключ с Електроника за BMW - 3 бутона

Ключ с Електроника за BMW - 3 бутона
  • Оригинален ключ за BMW
  • 4 бутона за контрол
  • Сигнатура на перото - HU92
  • Чип: PCF7942 HiTag 2 
  • Честота на излъчване 868 Mhz